'; $sAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $pos = 0; if ( strpos($sAgent, "like Gecko") == true ) { $pos = strpos($sAgent, 'Gecko'); // echo "Gecko = IE11 gevonden"; } if ( strpos($sAgent, "MSIE") == true ) { $pos = strpos($sAgent, 'MSIE'); // echo "MSIE gevonden"; } if ( strpos($sAgent, "Edge") == true) { $pos = strpos($sAgent, 'Edge'); // echo "Edge gevonden"; } // echo "pos=".$pos."
"; $sAgent = substr($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], $pos, 4); // echo $sAgent.'
'; ?> Klachten


Wat zijn de klachten?

Veel van de symptomen zijn niet specifiek voor LAM, maar kunnen ook
veroorzaakt worden door andere ziekten zoals astma, bronchitis en emfyseem.

De belangrijkste klachten zijn:

 • Kortademigheid, vooral bij inspanning (dit wordt veroorzaakt doordat de longblaasjes stuk gaan).
  Na verloop van tijd kan kortademigheid ook in rust voorkomen.
 • Het ontstaan van een klaplong. Hierbij ontstaat vaak plotseling pijn in de borstholte met kortademigheid.
  Een klaplong kan meerdere keren optreden en komt uiteindelijk voor bij 6 van de 7 LAM-patiënten.
 • Vaak hoesten.
 • Het ophoesten van bloed of lymfe.
 • Vermoeidheid.
 • Bloed in de urine.
 • Sterk gezwollen lymfeklieren.

Andere door LAM veroorzaakte klachten:

 • Lekkage en ophoping van vethoudend lymfevocht tussen de borstkas en
  de long (bij 1 van de 3 patiënten).
 • Een zwelling bij de nieren (angiomyolipoom). Deze zwelling kan tot een bloeding leiden.
  Zwelling bij de nieren(wordt ook wel gezien als een zwelling in de buik) komt voor bij 1 van de 3 patiënten.
 • Groei van gladde spiercellen in andere organen (lever en hersenen).
  Groei in de hersenen komt voor bij 1 van de 20 patiënten.