Voorzitter

Naam: Francis Klijn
Achtergrond: werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als teamleider.
Ik volg naast mijn baan een studie Personeels- en Veranderingsmanagement
en ben actief als duikinstructeur bij Island Diving Duikopleidingen in Rotterdam.
Betrokkenheid bij Stichting LAM Nederland
In 2000 leerde ik Ine van Meijeren kennen als een hardwerkende, sociale, initiatief- en
energievolle moeder van een eigen kind en meerdere pleeg-kinderen.
Met veel verve vervulde zij haar betaalde baan, runde haar drukke gezinsleven en vond nog volop
tijd voor familie, vrienden en haar hobby's.
In de loop van de jaren verloor zij het merendeel van haar energie door, naar wat later bleek, LAM.
Ik zag Ine worstelen met deze diagnose en haar verminderde mogelijkheden om haar geliefde
levenswijze voort te kunnen zetten.
Toen Ine mij in 2010 vertelde over het nut van het opzetten van een patiëntenvereniging voor mensen met
LAM in Nederland en mij vroeg of ik daarin een rol wilde vervullen,
hoefde ik daar niet over na te denken. Met veel plezier vervul ik de rol van voorzitter van de stichting en zie,
dat daarin door veel mensen veel en goed werk verzet wordt.
Werk, dat hard nodig is en aandacht van ons allen behoeft.

Secretaris
Naam: Cristina Willems

Penningmeester
Naam: Lucie van Meijeren
Achtergrond: werkzaam op een havo–vwo in Rotterdam als docente geschiedenis en zorgcoördinator.
Naast mijn werk volg ik op dit moment de opleiding ‘ special educational needs’.
Betrokkenheid bij stichting LAM Nederland
Bij mijn moeder (Ine van Meijeren) is in oktober 2005 sporadic LAM vastgesteld.
Deze mededeling heb ik in eerste instantie ter kennisgeving aangenomen.
Ze had wel vaker wat en tot nu toe was het altijd goed gekomen.
Vrij snel echter werd duidelijk dat LAM niet een ziekte is die –op korte termijn– goed komt.
Ik merkte hoe belangrijk het was om juiste informatie te hebben over de ziekte en
hoe moeilijk het was om deze informatie te vinden.
Lotgenoten ontmoeten bleek in Nederland zelfs bijna onmogelijk.
Van dichtbij heb ik kunnen zien, hoe waardevol deze twee zaken zijn.
Dat is reden genoeg om JA te zeggen voor stichting LAM-Nederland.