'; $sAgent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $pos = 0; if ( strpos($sAgent, "like Gecko") == true ) { $pos = strpos($sAgent, 'Gecko'); // echo "Gecko = IE11 gevonden"; } if ( strpos($sAgent, "MSIE") == true ) { $pos = strpos($sAgent, 'MSIE'); // echo "MSIE gevonden"; } if ( strpos($sAgent, "Edge") == true) { $pos = strpos($sAgent, 'Edge'); // echo "Edge gevonden"; } // echo "pos=".$pos."
"; $sAgent = substr($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], $pos, 4); // echo $sAgent.'
'; ?> ANBI status


ANBI status

De stichting LAM-Nederland, fiscaalnr 8226.16.683, is een non-profit organisatie en is bij de
belastingdienst bekend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De stichting LAM-Nederland is geheel afhankelijk van giften.
De stichting LAM-Nederland ontvangt geen overheidssubsidie.
Iedere euro die bij de stichting LAM-Nederland binnenkomt wordt gebruikt om de
doelstelling van de stichting LAM-Nederland te verwezenlijken.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van diensten die ons om niet worden aangeboden.

Toelichting Boekjaar 2016 stichting LAM-Nederland
Lymfangioleiomyomatose is een zeer zeldzame longziekte.
Bij de stichting LAM-Nederland zijn op dit moment 60 LAMvrouwen bekend.
Deze vrouwen zijn afkomstig van Nederland en Vlaams België.
Door het kleine aantal patienten heeft de stichting LAM-Nederland geen recht op subsidie
vanuit de rijksoverheid.De stichting heeft in het jaar 2016 geen kosten in de boeken.
Alle kosten om de stichting draaiende te houden en de stichting naar buiten toe
te vertegenwoordigen worden gedragen door de familie van der Made en het
bedrijf Holding van der Made BV. De kosten die zij voor hun rekening nemen zijn o.a.:
*Kantoorkosten
*Telefoonkosten
*Kosten website
*Reiskosten en inschrijfkosten mbt symposia wereldwijd.
Hiervoor zijn wij hen veel dank verschuldigd.
Het bestuur van de stichting heeft zelf de reis en vergaderkosten gedragen en derhalve
geen kosten bij de stichting gedeclareerd.
Door de werkzaamheden van Ine van Meijeren zijn er een paar grote donaties binnengehaald
waardoor de stichting geen bijdrage aan de LAMpatienten voor de LAMdag 2016 heeft gevraagd.
De bankkosten bij de RABObank worden per jaar fors hoger. In 2015 waren de kosten €183.56
en in 2016 zijn de kosten al opgelopen naar € 272,70.
Dit een zeer forse verhoging van de kosten. Het is daarom het overwegen waard om op zoek te
gaan naar een goedkoper alternatief.

De stichting heeft geen kasstroom. Al het geld gaat via de bankrekening.
Het saldo van de bankrekening op 31-12-2016 bedraagt €3230.42

Penningmeester

CL van Meijeren

 

Er worden door de stichting LAM-Nederland geen beloningen uitbetaald