ANBI status

De stichting LAM-Nederland, fiscaalnr 8226.16.683, is een non-profit organisatie en is bij de
belastingdienst bekend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
De stichting LAM-Nederland is geheel afhankelijk van giften.
De stichting LAM-Nederland ontvangt geen overheidssubsidie.
Iedere euro die bij de stichting LAM-Nederland binnenkomt wordt gebruikt om de
doelstelling van de stichting LAM-Nederland te verwezenlijken.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van diensten die ons om niet worden aangeboden.
Om beter zichtbaar te zijn tijdens (gezondheids)markten en braderieën
zijn er in het jaar 2013 twee banners aangekocht.

Het saldo op de bankrekening was op 1 januari 2014 €1705.49

Er worden door de stichting LAM-Nederland geen beloningen uitbetaald